Гражданска отговорност – застраховката за всеки шофьор на автомобил

Гражданска отговорност – застраховката за всеки шофьор на автомобил

Гражданската отговорност всъщност е необходима застраховка за коли . Според текста на гражданската отговорност, компанията, с която сключваме застраховката се ангажира да изплати , сумата, отредена за вреди, причинени от застрахованото лице на трети лица и автомобили. Компенсацията на гражданската отговорност включва както реални, така и психически повреди или незачитане на ангажиментите на застрахованото лице .

Територия на валидност на гражданската отговорност

Застрахователният договор за наложителната застраховка “гражданска отговорност” на собствениците на коли осигурява покритие на българска територия, на територията на държавите-членки на Европейския съюз и Европейската икономическа общност , също и в Сърбия, Швейцария и Андора.

Кой трябва да сключи гражданска отговорност?

Гражданската отговорност може да се сключи както от физически , така и от името на фирма . Като допълнение , гражданската отговорност предлага възможността да бъде сключена самостоятелно или съвместно с избирателната застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“.

Развитие на предлагането на застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност всъщност са значителен дял от пазара на застраховките в България . С течение на годините тенденциите за подписване на застраховката гражданска отговорност се повишават , особено след вкарването на задължителната застраховка гражданска отговорност за всички автомобили :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

За период от пет години 5 г. наблюдаваме увеличено търсене на застраховки гражданска отговорност на мотори .

Избери твоята гражданска отговорност 1
Избери твоята гражданска отговорност

Какво трябва да знаете при избиране на гражданска отговорност?

Полицата на гражданска отговорност се взима за падеж от една година от датата на издаване на документа . Общата сума на гражданската отговорност може да бъде заплатена еднократно , или разсрочено на 2 или 4 вноски.

Гражданска отговорност за неподдържани леки и тежкотоварни автомобили

Според текста на Кодекса за застраховането, гражданската отговорност е обезателна за автомобили , регистрирани на територията на страната и все още се водят в движение . Наредбата важи и за тези , които не карат превозните средства , но все още имат регистрационните номера и удостоверенията. Тези автомобили също е редно да разполагат с платена застраховка гражданска отговорност. Затова ние, като експерти, ви препоръчваме да обръщате внимание на всички детайли , защото пренебрегването и несъблюдаването на Кодекса за застраховането е възможно да породи главоболия . Съгласно Кодекса, титулярите на коли , които нямат валидна задължителната гражданска отговорност, могат да бъдат санкционирани . Стойността на глобата , причинени от не наличието на гражданска отговорност варират от 400 до 600 лева за физически лица, а за юридически – от 2000 до 5000 лева.

Нашите оферти за  гражданска отговорност 2
Нашите оферти за гражданска отговорност

Каква е причината гражданската отговорност е наложителна в страната ?

Управлението на мотори върви заедно с различни ситуации , които се създават на пътя. Затова органите на реда на територията на страната изисква всички собственици на коли да разполагат с валидна гражданска отговорност. Идеята за застраховка – гражданска отговорност е позната навсякъде по света, като в зависимост от страната може да изглежда по различен начин и да вписва много клаузи и условия . У нас , превозните средства , вписани на територията на България и са в експлоатация , са задължен да имат заплатена застраховка гражданска отговорност.

Защо е необходима гражданската отговорност?

– по изразено желание за подписване на двете застраховки [гражданска отговорност и катастрофа на пасажерите в колата ] ще получите спокойствие, че освен вината за виновно причинени щети на пътниците , при опасна ситуация ще бъдат обезщетени водача и всички пасажери в застрахованото моторно превозно средство ;

– възможност за изготвяне в реално време, с онлайн платформа за подаване и плащане на удостоверение за гражданска отговорност;

– възможност за транспортиране на Вашата полица застраховката гражданска отговорност на записан от клиента адрес;

– възможност за проверка на увреденото моторно превозно средство , притежаващо застраховка гражданска отговорност, на адрес зададен от клиента.

Избери сега  гражданска отговорност 3
Избери сега гражданска отговорност

Спрете се на сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност

Заложете на нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте спокойни във всяко пътешествие . Ние сме сигурен партньор на шофьорите в България , като нашите застраховки гражданска отговорност осигурят сигурност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, прегледайте и:

Нашите оферти за  гражданска отговорност 4
Нашите оферти за гражданска отговорност
Избери сега  гражданска отговорност 5
Избери сега гражданска отговорност
Най-добрите оферти за  гражданска отговорност 6
Най-добрите оферти за гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 7
Видове гражданска отговорност
Открий най-добрата  гражданска отговорност 8
Открий най-добрата гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 9
Перфектната гражданска отговорност

Територия на валидност на гражданската отговорност
Кой трябва да сключи гражданска отговорност?
Развитие на предлагането на застраховките – гражданска отговорност
Какво трябва да знаете при избиране на гражданска отговорност?
Гражданска отговорност за неподдържани леки и тежкотоварни автомобили
Каква е причината гражданската отговорност е наложителна в страната ?
Защо е необходима гражданската отговорност?
Спрете се на сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност